“ทุกวันนี้คนไข้ที่หมอเจอไม่ได้มีแค่เคสที่เข้ามาปรึกษาว่าอยากทำสวยเพียงอย่างเดียว แต่หลายครั้งหมอยังเจอเคสแก้จากการรักษาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่พรีเมียม หรือเทคนิคการฉีดผิดชั้น ทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นก้อน ใบหน้าดูไม่เหมือนธรรมชาติ จึงเป็นที่มาว่าทุกผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ Dr.MAI Clinic เลือกใช้ จะต้องพรีเมียมและได้มาตรฐานระดับโลกทั้งหมด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

新闻和文章    

zh_CN