เขาลือกันว่า ❛ อยากมีดวงตาสวยเหมือนเกิดใหม่

ต้องปรึกษา หมอใหม่คลินิก

𝐃𝐫.𝐌𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲

  • แพทย์หญิงกฤติกา ฉัตรทินกร หรือหมอใหม่
  • ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การปรับรูปหน้า-ชะลอวัย
  • 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐃𝐫.𝐌𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜
  • ผู้ชำนาญการด้านการเติมสารเติมเต็ม
    ด้วยผลิตภัณฑ์ 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐲𝐥𝐚𝐧𝐞 กว่า 15 ปี
  • แพทย์หญิงจาก
    American Academy of Anti-Aging
thThai